فضيلت دعای عهد در دوران غيبت حضرت

همانطور که ميدانيم يکی از وضايف شيعيان و منتظران ظهور حضرت خواندن دعاهايی است که از طريق خاندان وحی و ناحيه مقدسه آن حضرت وارد شده است.

يکی از اين دعاها دعای عهد ميباشد که امام جعفر صادق عليه السلام در مورد اين دعا ميفرمايند:
هر كس چهل صباح دعاى عهد را بخواند، از ياوران قائم ما باشد و اگر پيش از ظهور آن حضرت بميرد، خداوند متعال او را براى يارى آن حضرت زنده كند و به هر كلمه اى هزار حسنه او را كرامت فرمايد و هزار گناه از او را محو كند.

بیاییم با کمی تامل در مورد این گفته گهربار سعی کنیم که این دعا را قطع نکنیم. همانطور که از اسم دعا معلوم میباشد با خواندن این دعا هر روز بیعت خود را با حضرتش تجدید میکنیم . پس بیاییم و عشق خود را نسبت به حضرتش با بیعت روزانه ابراز کنیم.
همیشه در نظر داشته باشیم که تعداد یاران حضرتش ۳۱۳ نفر میباشد. خداوند چه تعداد اندکی را برای یاری حضرتش در نظر گرفته. خداوند ما و شما را از مقربان درگاهش قرار دهد و این ممکن نیست تنها با ابراز محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام.


/ 0 نظر / 12 بازدید