پادشاه است حسين

توی تنهايی و غم تکيه گاهم حسينه
همه عالم بدونن پادشاهم حسينه
اگر عشقت نباشه به خدا عزتی نيست
اگه اسمت نياشه به خدا لذتی نيست
همه جا بين مردم عشق تو عزت من
بردن اسمت آقا همه لذت من
عشق تو در ضميرم به کمندت اسيرم
من ز دست اباالفضل رزق و روزی ميگيرم

يا مولا


/ 0 نظر / 10 بازدید