کسوف و خسوف

سلام.

يکی ديگر از نشانه های ظهور امام مهدی- ارواحنا فداه- رخداد نابهنگام و غير عادی کسوف و خسوف است. اگرچه اين دو پديده از رخدادهای طبيعيست اما تحقق آنها وابسته به شرائط ويژه نجومی ميباشد که در غير اين صورت امری غير عادی خواهد بود.

امام محمد بن علی الباقر- عيلهم السلام- در اين رابطه فرمودند:

پيش از اين امر ( ظهور قائم آل محمد) -عليهم السلام- خورشيد در نيمه ماه رمضان و ماه در اواخر همان ماه گرفته ميشود ، آنگاه است که حساب منجمان بر هم ميخورد.

گرفتن خورشيد و ماه پديده جديدی نيست. ولی آنچه که مهم است اين است که هميشه کسوف در اوائل ماه و خسوف در اواخر ماه رخ ميدهد. و اين قانونی است که تا به حال نقضی به آن وارد نشده است. پس از اين پديده الهی است که به گفته امام باقر -عليه السلام- حساب منجمين بر هم ميخورد. *

------------------------------------------------------

*- غيبت نعمانی؛۲۷۱.

----------------------------------------------------

اللهم عجل لوليک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه يارب

يا حق

/ 0 نظر / 15 بازدید