يا صاحب الزمان

ای خرّم از فروغ رخت لاله زار عمر
بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر
از دیده گر سرشت چنان چکد رواست
که اندر غمت چو برق بشد روزگار عمر
این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است
دریاب کار ما که نه پیداست کار ما

یا ابا صالح المهدی ادرکنیb3.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 8 بازدید