نشانه های ظهور

همانطور که میدانیم هر حادثه و رخداد جهانی که تحقق یافته و خواهد یافت مستلزم علائم و نشانه هایی میباشد. مخصوصا حوادثی که توسط پيامبران الهی خبر داده شده است.
حرکت منجی عالم بشريت امام زمان- ارواحنا فداه- نيز از اين قانون مستثنی نبوده و علائم و نشانه هايی دارد تا عالم بشريت و بويژه عاشقان و منتظران حضرت متوجه نزديک شدن و يا فرا رسيدن آن شوند.
از پيامبر گرامی و امامان معصوم حديثی که زمان دقيق ظهور را تعيين کند به ما نرسيده بلکه دستور رسيده که هر گاه شخصی زمانی را تعيين کرد او را تکذيب کنيد؛ اما برای آمدن حضرت نشانه هايی بيان شده که تنها پنج علامت حتمی ميباشد به اين معنی که بعد از وقوع اين حوادث ظهور آقا امام زمان- ارواحنا فداه- قطعی است. برخی پيش از ظهور و برخی چند ماه پس از آمدن آن حضرت و برخی پيش از قيام نجات بخش حضرتش پديدار ميشوند.
در اينجا نشانه هايی را که برای ظهور حضرت بيان شده است نام ميبريم. قابل ذکر ميباشد که همه اين علائم از علائم و نشانه های حتمی نميباشند.
امام امير مؤمنان على ـ عليه السلام ـ فرموده اند: آنچه كه بطور حتم پيش از قيام قائم تحقّق خواهد يافت، بپا خاستن سفيانى و فرو رفتن گروهى در زمين بيدا و كشته شدن نفس زكيه و فريادى كه از آسمان بلند شده و خروج فردى از يمن است.

نشانه های ظهور:
۱-خروج سفيانی ۲-خروج حسنی ۳-خروج يمانی ۴-پديدار شدن پرچم های سياه در ياری امام ۵-کسوف و خسوف ۶-پر شدن زمين از ظلم و جور ۷- شهادت نفس زکيه ۸-غريو آسمانی
۹-وقوع جنگهای بزرگ ۱۰- حوادث طبيعی ۱۱-پيدايش مدعيان پيامبری و امامت

توضيحات کوتاهی در مورد هريک از اين حوادث را در نوشته های بعدی ميخونيم.

(اللهم ارنی الطلعة الرشيدة و الغرة الحميدة و اكحل ناظري بنظرة منّي اليه و عجّل فرجه و سهّل مخرجه و اوسع منهجه و اسلك بي محجّته و انفذ امره و اشدد ازره و اعمر اللهم به بلادك و احيِ به عبادك....)

ميگن دعاي مؤمن در حق برادرش مستجابِ، اين حقير رو از دعاي خيرتون فراموش نكنيد.

يا حق

/ 0 نظر / 10 بازدید