يا ابا عبد الله الحسين

الا غارتگر دل ای بهشتم
که میباشد به دستت سر نوشتم
حسین ابن علی ای چاره من
پناه این دل آواره من
کمند عشق پاکت بست دستم
شراب جام چشمت کرد مستم
به غارت برده ای دین و دلم را
جلا دادی دل ناقابلم را


یا هو

.b14.jpg

/ 0 نظر / 36 بازدید