درد دل با ارباب

مريض عشق تو هستم شفا نمي خواهم
تو درد داده اييم من دوا نمي خواهم
به تار زلف سياهت قسم كه من هرگز
به غير عشق تو از خدا نمي خواهم
اگر چه غرق نیازم ولی خدا داند
به جز سلامت تو از خدا نمی خواهم » ای غایب از نظر به خدا میسپارمت«
هر انچه میل ملوکانه تو می خواهم
که من غلام توام جز رضا نمی خواهم
پی تو خانه به خانه دویدنم سعی است
نه سعی بین صفا ، مروه را نمی خواهم
کنون که روی نموچم به ساحت لطفت
مگو که غرق گناهی تو را نمی خواهم


--------------------------------------------------------------------------------


b28.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید